Towarzystwo Świętego Wojciecha przy Sanktuarium Królowej Męczenników Kalwarii Bydgoskiej Golgocie XX wieku w Bydgoszczy
  • Oda do Świetego Wojciecha
  • Kardynał Stefan Wyszyński o św. Wojciechu
  • Modlitwy
  • W gościnie u księdza Prymasa
  • Wizerunki Św. Wojciecha
  • Jaka Polska? - list Prezesa Regionu Bydgoskiego TŚW
  • "Minione dwadzieścia lat w Regionie Bydgoskim Towarzystwa Św. Wojciecha"
  • Reportaż z wizyty u ks. Prymasa seniora w Warszawie
  • Życiorys ks. Prałata E. Barełkowskiego