Towarzystwo Świętego Wojciecha przy Sanktuarium Królowej Męczenników Kalwarii Bydgoskiej Golgocie XX wieku w Bydgoszczy

Historia...


Towarzystwo Świętego Wojciecha jest publicznym stowarzyszeniem katolików Archidiecezji Gnieźnieńskiej, którego celem jest: zrzeszenie świeckich katolików dla ożywienia doczesnego porządku duchem chrześcijańskim, szerzenie kultu świętego Wojciecha i dbałość o dziedzictwo duchowe i materialne świętego, pogłębianie formacji religijnej członków oraz środowisk w których żyją, popieranie chrześcijańskiej doktryny w świecie, integrowanie społeczności katolickiej oraz podejmowanie problemów społecznych.
Powołane zostało przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa dekretem erygującym z 18.061990r, aprobowane 19.03.1993 r dekretem przez Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego Metropolitę Gnieźnieńskiego, który jest zwierzchnikiem Towarzystwa.
Towarzystwo Świętego Wojciecha jest kontynuatorem Towarzystwa Straży Swiętego Wojciecha powstałego w Gnieźnie w 1882 roku Towarzystwo posiada swój strój organizacyjny ( płaszcz z emblematem , beret) oraz legitymację i znaczek towarzystwa.
Członkowie Towarzystwa zgodnie ze statutowymi celami pielgrzymują do Grobu Świętego Wojciecha, uczestniczą w czynny sposób w uroczystościach ku czci swojego patrona. Ponadto powinni przybliżać społeczeństwu postać św. Wojciecha, jego dzieła, utrzymywać więzi z miejscami związanymi z życiem i męczeństwem świętego, organizować spotkania prelekcje lub sympozja mające na celu zapoznanie uczestników z katolicką nauką społeczną oraz dziejami Kościoła. Członkami Towarzystwa Świętego Wojciecha mogą zostać mężczyźni świeccy wykazujący się aktywnym życiem religijnym a także zaangażowanie w działalności społecznej oraz kapłani. Towarzystwo Świętego Wojciecha pomaga w organizacji i przebiegu uroczystości parafialnych, prowadzeniu modlitw i nabożeństw oraz bierze udział w dorocznych rekolekcjach. Ważnym zadaniem każdego koła parafialnego jest współpraca z duszpasterzami w zakresie spraw materialnych i społecznych. Zgodnie z nowym statutem Towarzystwo może działać na terenie innych diecezji za zgodą biskupa diecezjalnego.  • Patron
  • Modlitwy
  • Dekret erygujący Stowarzyszenie Świetego Wojciecha